غیرفعال کردن کامل UAC در ویندوز 10

خانه / تگ های نوشته ها "غیرفعال کردن کامل UAC در ویندوز 10"
غیرفعال کردن کامل UAC در ویندوز ۱۰

غیرفعال کردن کامل UAC در ویندوز ۱۰

درحالی که خاموش کردن UAC بیشتر اوقت ایده‌ی جالبی نیست ولی بعضی اوقات فعال بودن آن ممکن برای بعضی از نرم‌افزارهای کاربردی مشکل ساز باشد. از این رو ما مراحل فعال/غیرفعال کردن آن را توضیح می‌دهیم برای زمانی که ممکن است روزی کسی به آن احتیاج پیدا کند.
ادامه