تبدیلگر متن ناخوانای اینگلیسی به فارسی

خانه / تگ های نوشته ها "تبدیلگر متن ناخوانای اینگلیسی به فارسی"
تبدیلگر متن ناخوانای انگلیسی به فارسی

تبدیلگر متن ناخوانای انگلیسی به فارسی

 

حتما برای خیلی از ما پیش آمده که پس از تایپ کردن چند خط متن فارسی سرمون رو بالا کنیم و ببینیم بدلیل اینگلیسی بودن زبان ویندوز، آنچه که نوشتیم همه حروف اینگلیسی است.

خیلی از ما همان وقت را می‌گذاریم و آن متن را دوباره می‌نویسیم، البته این در صورتی است که متن ما فقط چند کلمه بوده باشد!

اما راه حل چیست؟

ادامه